Tuyên bố từ chối

Trang địa chỉ bán hàng trực tuyến này Sim số đẹp Việt Nam đã được mô tả trong Viện tìm hiểu và các công ty nhóm của bạn (ngay bên dưới đây gọi chung là Nhóm ) Thông tin về việc kinh doanh, được gọi là các theo tên người dùng tài chính và theo tên người dùng liên quan của nó (sau đây gọi là “thông tin”. ) của thời gian có sẵn, xin vui lòng kiểm tra trước các nội dung của mô tả dưới đây.

1. Mọi thông tin được bổ sung bởi các nhóm thông tin trong mối tìm đến chúng tôi này cũng có, chỉ bổ sung nội dung theo tên người dùng biếu tất cả các chúng mình của người áp dụng theo tên người dùng và mục đích, tài chính tôn trọng toàn bộ các chúng mình của người sử dụng theo tên người dùng thực phẩm chức năng, bao gồm loại sản phẩm, áp dụng bán hàng và các giao dịch khác của dịch vụ hoặc các quyền, gạ gẫm, qua trung gian, không xẩy ra ý định để được cung cấp với mục đích giới thiệu hoặc tư vấn. nhóm, chứ không phải là một trao đổi đó nợ gốc và đại lý, cũng có mẹo hay, việc áp dụng các giao dịch, chào mời, qua trung gian, không làm một hành động, chẳng hạn như các khuyến nghị hoặc tư vấn.

2. Sim số đẹp Việt Nam là, theo phán quyết của riêng mình, để tất cả các chúng mình những theo tên người dùng này một người áp dụng mà không cần đưa tin trước, một bản cập nhật của nội dung thông tin này, cung cấp, biến đổi, xóa, bạn có biện pháp thực hiện việc bãi bỏ một phần và một số thứ tương tự.

3. Sim số đẹp Việt Nam cập nhật của nội dung theo tên người dùng này, bồi bổ, thay đổi, xóa hoặc bãi bỏ một phần, bảo trì và kiểm tra hệ thống, thất bại hay chấm dứt các thiết bị đó và dòng, hoặc mất điện, bởi sự xuất hiện của một thiên tai hoặc một vài nguyên nhân bất khả kháng khác, theo tên người dùng này có sẵn mà không công bố trước cho người của tất cả các chúng mình, bạn có mẹo hay muốn tạm ngừng hoặc ngừng bổ sung theo tên người dùng.

4. Đang cập nhật nội dung của thông tin này bằng tiện ích, chỉnh sửa, bởi sự gián đoạn đó hoặc ngừng bồi bổ việc bãi bỏ hoặc xóa một phần hoặc trình bày thông tin, sự chậm trễ của các chúng mình về một số theo tên người dùng con người truy cập thông tin, theo tên người dùng tổn thất hoặc thiệt hại thiệt hại khác ngay cả khi phải chịu đựng, Sim số đẹp Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ có chức năng.

5. Để hầu hết các chúng mình về thành viên theo tên người dùng này, máy tính quan trọng để tận dụng lợi thế của theo tên người dùng này, thiết bị theo tên người dùng liên lạc, đường dây điện thoại, mỗi phần mềm tất cả các thiết bị khác tại chỗ, có nguy cơ của riêng chúng ta và chi phí, lắp đặt, kết nối, và chuẩn bị khác giới thiệu và một số thứ tương tự sẽ được thực hiện công tác quản lý.

6. Sim số đẹp Việt Nam theo thứ tự để bạn có biện pháp xem một số thông tin trong tất cả các chúng mình trong theo tên người dùng này của người áp dụng theo tên người dùng, phần mềm cụ thể này (ngay bên dưới đây gọi là “phần mềm cụ thể”.) Những thông tin này người sử dụng bằng cách tải cách khác và phân phối cho tất cả các chúng mình, chúng mình có cách muốn chuyển giao quyền tin dùng. Trong trường hợp này, hầu hết mọi người thông tin này người dùng, theo thỏa thuận cấp phép để được nhấn riêng vào với Sim số đẹp Việt Nam, phải áp dụng phần mềm cụ thể.

7. Ngoài việc trên, khi quan điểm như theo tên người dùng, đây chính sách áp dụng trang web trên tờ séc, xin vui lòng áp dụng theo tên người dùng này.

8. Sim số đẹp Việt Nam các thông tin được bổ sung qua theo tên người dùng, phần mềm hoặc kết quả săn tìm này, các loại sản phẩm cung cấp một liên kết hoặc một bên thứ ba để trang địa chỉ bán hàng trực tuyến của bên thứ ba, và gọi chung là dịch vụ hoặc bên phải (sau đây gọi là “nội dung, vv”. ) tặng toàn bộ như vậy, nó toàn vẹn, chính xác, kịp tuổi, đầy đủ, kịp xuân, độ tin cậy, phù hợp biếu mục đích, tính hữu ích, tác dụng thanh lý, không vi phạm hoặc thực hiện nghĩa vụ của một bên thứ ba quyền sở hữu trí tuệ hoặc sự xuất hiện hay vắng mặt của các khuyết tật mà không cần bất kỳ sự bảo đảm về khác, và không chịu bất kỳ có trách nhiệm pháp lý đối với các.

9. Cho dù tin tưởng vào nội dung hoặc tương tự để được cung cấp thông qua thông tin này hay không, người ta tặng rằng nếu phán quyết dưới mọi nguy cơ của riêng bạn thực hiện hay không phải tất cả thành viên này theo tên người dùng và trao đổi cách nào, Sim số đẹp Việt Nam, sử dụng nội dung, vv có hoặc đầu tư vào các tài liệu tìm hiểu là toàn bộ mọi người điều này con người theo tên người dùng được tiến hành, thu mua, vay và khác không thừa nhận kết quả mỗi bất kỳ có chức năng của bất kỳ trao đổi hoặc kinh doanh như vậy. Bên cạnh đó, khiếu nại, đối với khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến nội dung hoặc tương tự để cung cấp tặng bên thứ ba, người ta cho rằng tôi đang giải quyết giữa một số thông tin này tặng con người của hầu hết các chúng mình và các bên thứ ba, Sim số đẹp Việt Nam sẽ không nên tham gia ở hầu hết.